डुओलिंगो
साइट की भाषा: हिन्दी
शुरू करें

डुओलिंगो के भाषा कोर्स

सभी भाषाएँ
इंग्लिश
34,0M छात्र
स्पैनिश
28.9M छात्र
फ़्रेंच
17.6M छात्र
इंग्लिश
1.27Cr छात्र
जापानी
12.6M छात्र
इंग्लिश
12,2 mi छात्र
कोरियन
10.0M छात्र
जर्मन
9.91M छात्र
इंग्लिश
9,14 Tr छात्र
इंग्लिश
9.10 مليون छात्र
इंग्लिश
7,52 млн छात्र
इटैलियन
6.82M छात्र
हिन्दी
6.18M छात्र
इंग्लिश
6,10 M छात्र
चाइनीज़
5.81M छात्र
रशियन
4.98M छात्र
इंग्लिश
489万 छात्र
इंग्लिश
4,46 Mn छात्र
फ़्रेंच
4,25M छात्र
अरबी
3.75M छात्र
इटैलियन
3,13M छात्र
इंग्लिश
3,09 Mio छात्र
तुर्की
2.91M छात्र
स्पैनिश
2,88 mi छात्र
इंग्लिश
2,80M छात्र
पुर्तगाली
2.71M छात्र
पुर्तगाली
2,41M छात्र
इंग्लिश
235万 छात्र
जापानी
228万 छात्र
इंग्लिश
2,02 mln छात्र
स्पैनिश
1,88 M छात्र
इंग्लिश
1,85 Mln छात्र
चाइनीज़
1,81 Tr छात्र
फ़्रेंच
1.80 مليون छात्र
डच
1.69M छात्र
जर्मन
1,51M छात्र
वियेतनामीज़
1.51M छात्र
फ़्रेंच
1,46 mi छात्र
लैटिन
1.43M छात्र
स्वीडिश
1.36M छात्र
स्पैनिश
1,31 Mio छात्र
ग्रीक
1.29M छात्र
आयरिश भाषा
1.25M छात्र
पोलिश
1.25M छात्र
बीटा
कोरियन
122万 छात्र
जर्मन
1,17 млн छात्र
कोरियन
112万 छात्र
इंग्लिश
1,08 mln. छात्र
नॉर्वेजियन (बोकमाल)
1.07M छात्र
इंग्लिश
1.04 ล. छात्र
यूक्रेनी
1.03M छात्र
फ़्रेंच
1,02 Mio छात्र
इंग्लिश
937 tis. छात्र
हिब्रू
926K छात्र
इटैलियन
903 mil छात्र
रशियन
871K छात्र
इटैलियन
843 k छात्र
इंग्लिश
836 тис छात्र
इंग्लिश
834 K छात्र
जर्मन
808 B छात्र
जर्मन
794 ألف छात्र
इंग्लिश
74.5만 छात्र
जर्मन
733 k छात्र
इंडोनेशियाई
730K छात्र
फ़्रेंच
710 тыс. छात्र
इंग्लिश
693 E छात्र
फ़्रेंच
65.1万 छात्र
स्पैनिश
628 тыс. छात्र
जर्मन
609 mil छात्र
हवाइयन
596K छात्र
डेनिश
594K छात्र
फ़िनिश
585K छात्र
रोमानियाई
562K छात्र
कातालान
560K छात्र
हाई वैलिरियन
523K छात्र
चेक
508K छात्र
वेल्श
507K छात्र
स्कॉटिश गेलिक
437K छात्र
स्पैनिश
416 Mila छात्र
स्वाहिली
408K छात्र
फ़्रेंच
398K छात्र
फ़्रेंच
388 Mila छात्र
रशियन
384 B छात्र
बीटा
हंगेरियन
374K छात्र
बीटा
स्पैनिश
37.0万 छात्र
चाइनीज़
34.9万 छात्र
बीटा
Yiddish
345K छात्र
पुर्तगाली
330 k छात्र
बीटा
क्लिंगऑन
309K छात्र
एस्पेरांतो
300K छात्र
बीटा
नावाहो
297K छात्र
जर्मन
291 Mila छात्र
जर्मन
248K छात्र
बीटा
हाईटियन क्रियोल
241K छात्र
स्वीडिश
234 ألف छात्र
गुआरानी
231K छात्र
इंग्लिश
230 χιλ. छात्र
बीटा
इटैलियन
21.3万 छात्र
स्वीडिश
186K छात्र
एस्पेरांतो
176K छात्र
जर्मन
166 E छात्र
बीटा
एस्पेरांतो
156 mil छात्र
फ़्रेंच
15.1万 छात्र
इटैलियन
122 Tsd छात्र
बीटा
एस्पेरांतो
102 k छात्र
इंग्लिश
77.6K छात्र
तैयार हो रहा है
फ़्रेंच
82% पूरा
तैयार हो रहा है
स्पैनिश
81% पूरा
तैयार हो रहा है
जर्मन
88% पूरा
तैयार हो रहा है
स्वीडिश
93% पूरा
तैयार हो रहा है
यूक्रेनी
77% पूरा
तैयार हो रहा है
चाइनीज़
75% पूरा
तैयार हो रहा है
इंग्लिश
14% पूरा
तैयार हो रहा है
चाइनीज़ (कैंटोनीज़)
99% पूरा
तैयार हो रहा है
इंग्लिश
23% पूरा
तैयार हो रहा है
इंग्लिश
49% पूरा
तैयार हो रहा है
इंग्लिश
12% पूरा